کادری مجرب


شرکت الکترونیک فراتر از دید با برخورداری از کارشناسان متخصص و نیروهای کارآمد و مجرب در زمینه  پروژه های برق الکترونیک کامپیوترسیستم های حفاظتی نظارتی و هوشمند سازی وکنترل از راه دوربرق صنعتی کارخانجات و....در سطوح مختلف سعی در ارائه بهترین خدمات دارد.