درباره ما


شرکت الکترونیک فراتر از دید با بیش از یک دهه با بهره گیری از کادری مجرب وبا سابقه وبا برخورداری از توان فنی کارشناسان ومتخصصین باتجربه خود و سابقه انجام پروژه های متعدد در سطح استانهای کرمان واصفهان وفارس و... آمادگی و توانایی خودرا جهت مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های برق الکترونیک کامپیوتر سیستم های حفاظتی نظارتی و هوشمند سازی وکنترل از راه دور برق صنعتی کارخانجات و....در سطوح مختلف اعلام می دارد.
ترکیب سهامداران و اعضا هیئت مدیره:

مرتضی نعیمی
سمت : مدیر عامل

تحصیلات :کارشناسی برق والکترونیک
بیش از ده سال سابقه بعنوان نماینده شرکت ای ام اچ الکتریک

وحید منتظری
سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:کارشناسی برق و الکترونیک
بیش از ده سال سابقه بعنوان نماینده شرکت ای ام اچ الکتریک

فهیمه امیرخسروی
سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات:کارشناسی ارشد حسابداری ومدیریت دولتی