تخفیف ویژه بهاره


همزمان با آغاز فصل بهار، به شکرانه این فصل زیبا شرکت الکترونیک فراتر از دید اقدام به برگزاری جشنواره تخفیف بهاره در زمینه پروژه های برق الکترونیک کامپیوترسیستم های حفاظتی نظارتی و هوشمند سازی وکنترل از راه دوربرق صنعتی کارخانجات و....در سطوح مختلف نموده است.

در این طرح تخفیفی  شرکت الکترونیک فراتر از دید امیدوار است بتواند امکان دستیابی مشتریان به هزینه پایین و کیفیت بالا را بیش از پیش فراهم آورد.