برخورداری از توان فنی


شرکت الکترونیک فراتر از دید با بیش از یک دهه با بهره گیری از کادری مجرب و با سابقه و با برخورداری از توان فنی کارشناسان و متخصصین با تجربه خود و سابقه انجام پروژه های متعدد در سطح استانهای کرمان و اصفهان و فارس در خدمت مشتریان عزیز است.