برخورداری از توان فنی


شرکت الکترونیک فراتر از دید با بیش از یک دهه با بهره گیری از کادری مجرب وبا سابقه وبا برخورداری از توان فنی کارشناسان ومتخصصین باتجربه خود و سابقه انجام پروژه های متعدد در سطح استانهای کرمان واصفهان وفارس در خدمت مشتریان عزیز است.